Sot do të flasim për temen “Kisha përpara detit te kuq”. Ne si besimtarë shpesh hasemi dhe ndodhemi përpara sfidave të mëdha, përpara maleve & problemeve te shumta, përpara detit ashtu si populli i Izraeilt u ndesh dhe nuk dimë se nga t’ia mbajmë. Pra, do të marrim mësime të vyera të cilat do të ndihmojnë t’i shikojmë problemet dhe sfidat me një sy tjetër.

Facebook Comments