Në fakt si nëntitull të këtij mësimi sot dëshirojmë të flasim për besimin në kohë murtaje, në mënyrë të veçantë do flasim për pandemitë globale dhe se si kisha është ballafaquar me to gjatë 2 mijë viteve të fundit. Do të shohim se si kisha e hershme ka dhënë shembuj biblike që reflektojnë mësimet e Jezusit…

Facebook Comments