Sot do të flasim për të qenurit krenarë apo mirënjohës. Dëshiroj të bëjmë një matje të zemrave tona që të dimë ku jemi ne në krenari apo mirënjohje. Për të shpjeguar më tepër se ç’është krenaria apo mirënjhoja, unë kam zgjedhur disa fjalë në fjalorin e gjuhës shqipe…

Facebook Comments