Sot do të flasim për krenarinë, “Krenaria, mëkati i fshehur”. Na habit fakti kur dëgjojmë Jezusin duke mësuar me shëmbëlltyra, duke mësuar me tregime të ndryshme, por Ai ishte mjeshtër për tregimin e historive. Duke përdorur shëmbëlltyra për të nxjerrë në pah diçka të rëndësishme. Një shëmbëlltyra, është një histori që përmban një mesazh të thjeshtë. Në këtë rast Ai tregoi këtë histori atyre që mendonin se ishin të drejtë para Perendisë sepse besonin te vetja e tyre.

Facebook Comments