Po flasim për Krijimin apo Evolucionin. Kemi thënë në 3 mësimet e kalaura dhe kemi studiuar Zanafillën 1:1, sot dua të vazhdojmë me vargjet 2 dhe 3…

Facebook Comments