Eshtë pjesa e 3 e serisë së mësimeve mbi Krijimin apo Evolucionin. Kemi përdorur vargun Zanafilla 1:1. Ky varg nuk na lejon të bëjmë pyetje sepse në fillim thote Perëndia krijoi qiejte dhe tokën…

Facebook Comments