Jemi në ditën më të gëzuar për të gjithë njerëzimin. Eshtë një ditë e gëzuar edhe në një ditë sëmundje, pandmie. Eshtë e gëzuar sepse ka lindur Jezus Krishti, Zoti ynë. Do të lexojmë prapë tek Luka 2:1-20…

Facebook Comments