Në programin e fundit kemi folur për hyrjen triumfale të Jezusit në Jerusalem. Ndërsa sot do të flasim për darkën e fundit dhe ngjarjet të cilat kanë paraprirë deri te arrestimi i Jezusit dhe me vonë edhe kryqëzimi i Tij. Tek ungjilli sipas Lukes 22 jane të qartë detajet që do të lexojmë sot…

Facebook Comments