Në vazhdimësi kohët e fundit kemi dëgjuar për lajmet të këqija, për vdekje njerëzish që i kemi njohur dhe i kemi të afërm. Në aksidente dhe vende të ndryshme që njerëzit po humbin jetën, qofte nga covid apo sëmundje te tjera…

Facebook Comments