Sot do të fillojmë një seri të re mësimesh dhe tema e parë që do të jetë në këtë seri është “Liria dhe natyra e Lirisë”. Shumica e njerëzve e rëndisin lirinë midis idealeve më të larta. Askush nuk ka të drejtë të na marrë kundër vullnetit tonë, perveçse kemi bërë një krim i cili vërtetohet më vonë…

Facebook Comments