Nëse më keni dëgjuar në programin e kaluar, kemi nisur të flasim për ‘Lirinë’ dhe pyetja e programit ishte se “Çfarë është liria”. Ndërsa sot do të vazhdojmë pjesën e dytë për të sjellur tek ju aspekte dhe çështje serioze teologjike, biblike…

Facebook Comments