Në këto përpjekje të mësimeve rreth Lirisë dhe çfarë është Liria sot do të flasim edhe për faktin se ‘A është Zoti shkaktari i vuajtjeve të njeriut’? Duke lejuar ato të ndodhin. Eshtë e pamohueshme që na mësohen në Dhiatën e Re që Perëndia lejon që populli i Tij të vuajë për të mësuar Hirin e Tij…

Facebook Comments