Do të flas sot për një temë që është e rëndesishme dhe që do të jetë gjithmonë, kjo është liria. Shpresojmë për liri dhe duam qe të kemi sa më shumë liri. Shumë konferenca dhe seminare bëhen për lirinë…

Facebook Comments