Tema për sot është, “Lutja për Interesat e Perëndisë”. Do të mësojmë pak për mënyrën më të duhur për t’u lutur, për të biseduar me Perëndinë. Kur ne mësojmë të lutemi në mënyrë të saktë, në mënyrë të duhur at’herë lutjet tona do të marrin përgjigjje. Shumë lutje nuk marrin përgjigjje sepse nuk bëhen në mënyrën e duhur. Na ndiqni dhe dëgjoni me vëmendje se si Jezusi i mësoj nxënësit e tij si të luten.

Facebook Comments