Edhe sot do të flasim për lutjen por kësaj radhe për nevojat tona frymore. Do të shohim se si përgjigjet Perëndia për nevojat tona frymore nëse ne lutemi si duhet për to. Të shohim së bashku se si Perëndia na çlirion, na shpëton nga çdo ndikim i së ligës edhe nga çdo e ligë në jetën tonë. Në lutjen që Jezusi i’u mësoj nxënësve të tij tek Mateu kapitulli i 6, së pari shohim se Jezusi i mësoj nxënësit e tij ku si nxënës të tij bëjmë pjesë edhe ne, që ta vëmë Perëndinë në pozitën e parë.

Facebook Comments