Sot do të vazhdojmë për lutjen dhe do të flasim për “Lutja për nëvojat tona frymore”, në këtë program do të shohim se si Zoti u përgjigjet nevojat tona frymore, u përgjigjet lutjeve që bëjmë ne për nevojat frymore. Do të shohim si përgjigjet Ai…

Facebook Comments