Eshtë shumë e rëndësishme që përderisa rritemi në jetën tonë, të kemi themelet e duhura. Sepse krejt jeta është si një ndërtesë. Nësë s’ka themelet e duhura do të ketë shkatërrime të njëpasnjëshme…

Facebook Comments