Kam dëshirë të flasim sot më shumë për mëkatin, në fakt tema është mëkati vjen nga mosbesimi. Kam dëshirë të lexoj nga libri i parë i Bibles, nga Zanafilla, të shkojmë te kapitulli 3 vargjet 1 deri ne 7…

Facebook Comments