Jemi duke mësuar rreth mësimeve të Jezusit. Mësime që janë plot autoritet, doktrina e Tij habiste turma të mëdha, Ai mësonte si një që ka autoritet dhe jo si ata që mësojne diçka tjetër dhe besojnë diëka tjetër…

Facebook Comments