Edhe sot do të vazhdojmë të flasim për Perëndinë edhe gjithçka që Ai ka bërë dhe në këtë seri do të flasim për njeriun e krijuar në shëmbëlltyren e Tij. Cfarë do të thotë të krijohesh në shëmbëlltyren e Perëndisë? Së pari duhet të dimë që Perëndia është Perëndi që flet…

Facebook Comments