Sot do të flasim për një fillim të ri, dhe e di që kemi pasur tema të ndryshme me një fillim të ri, por një fillim i ri me një marrëdhënie, një takim me krijuesin është gjithmonë një takim i gjatë. Ne mund të jemi në dijeni ose kemi dijeni rreth shëmbëlltyres së djalit plangprishës (Luka 15:11-32). Dicka e ngjashme ndodh edhe tek ne kur kthehemi tek Perëndia. – Pastor Jeton Sokoli

Facebook Comments