Sot do të flasim për Jokebeden, është një person i cili në fakt nuk është shumë i famashëm në Bibël por do të mësojmë shumë gjëra të rëndësishme dhe thelbesore nga jeta e këtij përsoni…

Facebook Comments