Jemi duke folur për okultin dhe se çfarë është okulti. Kemi folur përkufizime të ndryshme për okultin. Dhe kemi thënë se okulti përshkruan çfarëdo praktike të zezë të përdorur në përpjektje për të fituar fuqi apo njohuri të mbinatyrshme jashtë apo pa Perëndinë…

Facebook Comments