Do të vazhdojmë të flasim per “Pagëzimi me Frymën e Shenjtë”. Jezusi u dha urdhër dishepujve të Tij që të pagëzoheshin me ujë. Pagëzimi me ujë shpreh nga ana e jashtme transformim që ndodh brënda shpirtit tonë, kur i besojmë fillimisht Jezusit. Njëriu i vjetër i mëkatit vdiq me Krishtin, atëherë kur lindëm për së dyti me anë të Frymës së Tij.

Facebook Comments