Do flasim sot për “Pajtimin”, do të lexojmë nga letra e Romakëve kapitulli 5 vargjet 1 deri ne 11…

Facebook Comments