Është vazhdimësia e asaj që kemi folur më herët, se çfare ndodhi në kopështin e Edenit, me njerëzit e parë Adamin dhe Even dhe rebëlimin e tyre ndaj Perëndisë. Sot me detaje do të flasim se çfare i kushtoi dhe cilat ishin pasojat e një rebëlimi të tille.

Facebook Comments