Do të flasimi sot për mbretërimin, mbretërinë e Perëndisë dhe Perëndinë si mbreti i Izraelit. Janë të gjitha këto të nevojshme dhe interesante për t’i dëgjuar sepse do të shohim se si përfundoi që Perëndia të ishte mbreti edhe pse ishte ne qiell, të ishte mbreti i një vendi si populli i Izraelit…

Facebook Comments