Sot dëshirojmë të flasim për sezonin në fakt në të cilin jemi, por ky sezon nuk është siç ne e kemi pritur për shkak të pandemisë. Eshtë sezoni i verës dhe ku kemi dasma të shumta të cilat ndodhin ose deri në vitin e kaluar kanë ndodhur vazhdimisht…

Facebook Comments