Sot do të vazhdojmë me temën ‘Përgjegjësitë e prindërve dhe fëmijëve’. Jemi duke u marrë me familjen e krishterë, me gjërat që duhet t’i kemi parasysh kur jemi të krishterë dhe kur kemi familje. Në mësimin e kaluar kemi folur për rritjen dhe edukimin e fëmijëve. Kjo është një fushë e rëndësishme, prandaj edhe sot do të flasim pak më shumë rreth kësaj teme.

Facebook Comments