Perëndia ka folur përmes profetëve të tij, e ka parathënë historinë e krishtlindjes mijëra vite më përpara se Historia e Krishtlindjes të bëhet realitet natën kur Krishti ka lindur…

Facebook Comments