Ka një kohë të gjatë që në zemrën time është lutja dhe measzhi i lutjes për të inkurajuar dhe nxitur kishën ku unë jam pastor, që kisha te lutet, qe ajo te mos dorezohet dhe ashtu si apostulli Pal na mëson ne të lutemi pa pushim që lutjen ta kemi mënyrë jetese, stil jetese. Duhet të jetë normale për jetën dhe përditshmerinë tonë. Sot do të flas për disa arsye pse lutjet nuk marrin përgjigje.

Facebook Comments