Jemi duke folur për Zanafillën, për Fjalën e Zotit, për Perëndine krijuesin e gjithçkaje. Kemi mbetur te kapitulli i parë dhe i dytë i zanafillës ku kemi shtjelluar me hollësi krijimin dhe gjithçka që ndodhi në këto 2 kapituj. Sot do të flasim për “Rebelimin në kopështin e Edenit”…

Facebook Comments