Sot do të flasim për “Rëndësinë e Mendjes” (Fjalët e Urta 4:23). Mendimet tona kanë vlerë shumë të madhe, ashtu siç tha edhe Salomoni. Gjatë dites na shkon mendja në shumë mendime. Menyra se si silemi ose reagojmë është e lidhur drejt për së drejti me menyrën e të menduarit tonë. Një shprehje e vjetër thotë “Një makinë e rregullt është rezultat i një mendje të rregult.” Gjatë dites mendojmë shumë gjëra. Gjithesecili, të dashur miq, e ka nje tru dhe jo të gjithë e perdorin atë, e ka një mendje, por jo të gjithë janë të mençur. – Pastor Jeton Sokoli

Facebook Comments