Në pjesen e dytë të asaj që kemi nisur në progrmain e kaluar ‘Rrëmbimi i kishës në qiell’, do të flasim gjithashtu çfarë ndodh me trupin tonë të vdekshem? Cfarë ndodh me ata që janë të gjallë dhe do të rrëmbehen në qiell bashkë me pjesën tjetër të kishës…

Facebook Comments