Kemi folur për Danielin dhe gropen e luanëve, por nuk kemi folur për çlirimin e tij dhe cili ishte rezultati përfundimtar. Pjesa që mbetet nga kapitulli prej vargut 18 dhe më vonë flet për ngjarjen e madhe të çlrimit të Danielit dhe rezultatin përfundimtar të tij…

Facebook Comments