Shumë shpesh ne kemi mendime dhe përshtypje të gabuara për njerëz të ndryshëm dhe ide të ndryshme, për politika të ndryshme, për popuj të ndryshëm, po edhe për besime të ndryshme për shkak se nuk i njohim ato. Do të nisim nje seri rreth mësimeve rreth të vërtetave që qëndrojnë në Bibël dhe asaj që të krishterët besojnë.

Facebook Comments