Në programin e kaluar kemi folur se si ne mund të kemi shlyerjen e fajit. Kemi përmendur deshmi të Dhiates së Vjetër ndërsa sot do të vazhdojmë me deshmitë e Dhiatës së Re. Ju kam ftuar të prezantoheni bashkë me krishtërimin, mënyra se si krishtërimi ofron faljen.

Facebook Comments