Javën e kaluar kemi dëgjuar për Lutjen e famshme të Jezusit i cili na mësoi se si ne duhet të hyjmë në dhomën tonë të fshehtë që t’i lutemi Perëndisë Atit tonë.

Kemi degjuar se si lavdërimi është përgjigje ndaj madhështisë të mirësisë së Perëndise (Mateu 6:9).
Sot do të flasim pas një vendosje themeli, se si duhet të hyjmë në lutje, do të flasim për Atin tonë.
Tek vargu që lexova Bibla na mëson se Perëndia është Ati ynë, Jezusi i mesoj dishepujt e Tij që të hynin në praninë e Perëndisë, duke e kuptur se Ai është Ati ynë i dashur.

Facebook Comments