Sipas Fjalës – pastor Jeton Sokoli

Javën e kaluar kemi dëgjuar për Lutjen e famshme të Jezusit i cili na mësoi se si ne duhet të hyjmë në dhomën tonë të fshehtë që t’i lutemi Perëndisë Atit tonë. Kemi degjuar se si lavdërimi është përgjigje ndaj madhështisë të mirësisë së Perëndise (Mateu 6:9). Sot do të flasim pas një vendosje themeli, … Continue reading Sipas Fjalës – pastor Jeton Sokoli