Në jetën tonë si besimtarë, në jetën tonë si drejtues të kishës, kemi shumë pyetje. Kemi pyetje nga më të ndryshmet. Sidomos për besimin tonë. Një nga pyetjet që njerëzit shpesh bëjnë është Çfare ndodh pas vdekjes? Sot do të vazhdojmë me mesazhin e tretë dhe titulli është ‘Të gjithe dalin para gjykimit të Jezus Krishtit’…

Facebook Comments