Do të vazhdojmë sot me pjesën e shtatë të Jakobit që në fakt është Jakobi 4:1-17. do të flasim për “Thirrje për shenjtëri të Krishterë”…

Facebook Comments