Sot do të flasim për temën ‘unë dhe kryqi’. Nëpër botë kemi shumë besimtarë, po ashtu edhe brenda kishës që thonë se janë ndjekës të Jezusit por në fakt ende e jetojnë jetën e vet. Fjalët e tyre që kanë rreth besimit dhe veprat e tyre në jetën e përditshme kanë një oqean ndërmjet. Jezusi tha nëse dikush do të vijë pas meje, le ta mohojë vetveten, të marrë çdo ditë kryqin e vet dhe të më ndjekë mua.

Facebook Comments