Sot do të vazhdojmë me pjesën e fundit të temës që e kemi nisur para 2 jave , Unë dhe Kryqi. Jemi duke folur për rëndësinë dhe kuptimin e vërtetë të kryqit në jetën tonë. Ne duhet të jetojmë në atë mënyrë që vazhdimisht të sjellim vetën tonë te kryqi, që është vendi i mohimit dhe është vendi ku ne, në fakt vendosim të lëjm veten tonë aty dhe të ndjekim Jezusin.

Facebook Comments