Sot do të flasim për “Ungjillin dhe natyren njerëzore”. Të shohim se si mundet natyra njerëzore të përshtatet me ungjillin dhe nëse nuk pershtatet, pse? Ungjilli është lajmi i mirë, për ju që nuk e dini. Sepse është një mesazh shpëtimi, ishte ky fakt qe e shtyu apostullin Pal t’ia paraqiste botës disa vargje të mrekullueshme…

Facebook Comments