Sot do të flasim për “Ungjillin e Jezus Krishtit, fuqia e Perëndisë për Shpëtim”. Ky titull është një varg
që na flet tek Romakëve 1:16, “Unë nuk kam turp per Ungjillin e Krishtit”.
– Kemi dy lloje ”TURPESH”:

  1. Turpin që ndjejmë në është për shkak të ungjillit të Jezus Krishtit.
  2. Turpin që të tjeret na ofëndojnë dhe na turpërojnë për shkak të Jezus Krishtit.

    Jezusi duroi kryqin për kundër turpit, veprimet e turpshme ndaj Jezusit ishin të shëmtuara.

Facebook Comments