Në programin e fundit kemi folur për rëndësinë e përhapjes së ungjillit në këtë kohë pandemia ku jemi dhe në mënyrë të veçantë kemi bërë pyetjen se a mundet ungjillit të vendoset në karantinë? Kemi marrë shembull në ungjillin sipas Markut…

Facebook Comments