Në jetën tonë ne shpesh vijmë para situatave ku duhet të marrim vendime të mëdha. Vendime të cilat më vonë pendohemi që i kemi marrë por ne e dimë që çdo vendim që marrim do ketë pasojë si për të mirë ashtu edhe për të keq. Populli i Izraelit ishte nënshtruar për të hyrë në token e premtuar…

Facebook Comments