Sot do të flasim për zemrën e Atit, të babait nga shëmbëlltyra e djalit planprishës. Ju lutem të duroni pak minuta me mua dhe ju inkurajoj të dëgjoni mesazhin që mund të jetë përgjigjje për pyetjet e tua të shumta, dhe ndoshta ajo që keni pritur për kohë të gjatë ta gjeni, pra, zemra e Atit.

Facebook Comments