Heren e kaluar pamë se çfarë zgjedhje bëri Herodi dhe si përfundoj ai. Po ne a bëjmë gjithmonë zgjedhjen e duhur? Nëse do i dije pasojat që vijnë nga zgjedhjet që do bësh, a do ta bëje përsëri atë zgjedhje? Do të ishte shumë e lehtë në atë mënyrë që të zgjedhim çdo gjë të mirë për veten tonë dhe t’i shmangeshim problemeve. Por duhet të kujtoni se Jezusi edhe pse i dinte pasojat e zgjedhjes së tij, Ai nuk u tërhoq nga zgjedhja e tij. Ai vendosi të vdiste për ne. Vendosi të tjerët para vetes dhe e bëri me dashuri. Dhe në fund tha ” U krye”.

Facebook Comments