Sot do të flasim për zgjërimin e Abrahamit për Sodomen. Teksti do jetë nga Zanafilla kapitulli 18 dhe 19. Shkruesi i letres së hebrenjve në kapitulllin 13 vargu 2 thotë: mos harroni mikpritjen sepse disa duke e praktikuar pa e ditur, priten engjej. Në një mënyrë edhe Abrahami po bënte këtë në kapitullin 18, ai doli përpara për të pritur 3 burra që kishin ardhur te çadra e tij…

Facebook Comments